Căn phòng ánh sáng

Là nơi tôi cho tôi sự tĩnh tâm và sáng suốt để tôi chọn lựa và đặt vào trong tâm thức của mình NHỮNG TIỀN ĐỀ MỚI